Logo firmy EKOFINN-POLPrasa taśmowo-filtracyjna - Monobeltenglish version
  
  Strona główna  
  O firmie  
  Produkty  
  Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
  Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a ROBUSCHI  
  Urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD  
  Prasy taśmowe MONOBELT  
  Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01  
  Zagęszczacz osadów SCRUDRAIN  
  System przygotowywania i dozowania polielektrolitu CMP CAP  
  Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03  
  Pompy próżniowe ROBUSCHI  
  Przenosniki ślimakowe  
  Kontakt

  
  Dla projektantów  
  Filmy  

  Filtracyjne prasy taśmowe do odwadniania osadów MONOBELT®


Znajdują się Państwo na nieaktualnej już stronie. Najnowsze informację o MONOBELT znajdują się na nowej stronie www.ekofinn.pl

 INFORMACJE OGÓLNE


Firma Teknofanghi z Mediolanu znana jest w Polsce z urządzeń DRAIMAD® do odwadniania mniejszych ilości osadów. Naturalnym przedłużeniem typoszeregu urządzeń odwadniających są zaprojektowane i opatentowane przez Teknofanghi, prasy taśmowe o nazwie MONOBELT®.


Prasa taśmowa - Monobelt

 ZASADA DZIAŁANIA


Prasa filtracyjna MONOBELT® jest całkowicie nową, opatentowaną konstrukcją. W skład urządzenia wchodzą 2 podstawowe elementy zespolone w jedną zwartą konstrukcję - zagęszczacz wstępny i właściwa prasa taśmowa. W zagęszczaczu wstępnym następuje wstępne odseparowanie wody zwiększające koncentrację osadu uwodnionego z 0,5-3% do wartości 5-12% dla osadów biologicznych i do ok. 18% dla osadów mineralnych. Zastosowanie zespolonego zagęszczacza wstępnego umożliwia odwadnianie osadów o dużym uwodnieniu początkowym.
Należy nadmienić, że zagęszczacze tego rodzaju, jako niezależne urządzenia są oferowane przez firmę Teknofanghi, pod nazwą SCRUDRAIN®, np. do zagęszczania osadu nadmiernego przed komorami fermentacyjnymi.


Prasa filtracyjna - Monobelt

Nazwa MONOBELT® sugeruje wykorzystywanie tylko jednej taśmy w procesie odwadniania. W rzeczywistości istnieje też druga taśma, aczkolwiek w bardzo zmienionej postaci. Jak powszechnie wiadomo okres eksploatacji taśmy w każdej prasie taśmowej limitowany jest przez dwa główne czynniki: trwałość połączenia montażowego oraz zużycie z tytułu naprężeń mechanicznych wynikających z ruchu i naciągu taśmy.
Wieloletnie doświadczenie w zagadnieniach odwadniania osadów pozwoliło firmie Teknofanghi na zminimalizowanie tych krytycznych czynników poprzez zaprojektowanie prasy, w której tylko jedna taśma porusza się i jest poddana naprężeniom, druga zaś zredukowana została do postaci trwale zamocowanej okładziny cylindra filtracyjnego o dużej średnicy. Taśma przesuwna wykonana jest fabrycznie jako zamknięta pętla pozbawiona połączenia montażowego i jakichkolwiek metalowych łączników, stosowanych powszechnie w prasach taśmowych.


Rozwiązanie takie przedłuża conajmniej 4-krotnie trwałość taśmy ruchomej oraz ok. 8-krotnie "taśmy" nieruchomej (okładziny). Rezultaty działania pras potwierdzają uzyskiwanie lepszej efektywności w porównaniu do tradycyjnie stosowanych pras o tej samej szerokości taśmy oraz obniżenie kosztów części zamiennych o co najmniej 50% w stosunku do tradycyjnych pras dwutaśmowych.
Uproszczenie całej konstrukcji umożliwia szybką i łatwą obsługę i konserwację przyczyniając się do dalszej redukcji kosztów eksploatacyjnych. Dzięki prostszej konstrukcji, prasy MONOBELT® są, mimo wysokiego poziomu technicznego, jednymi z najtańszych urządzeń do odwadniania osadów na polskim i światowym rynku. Masa całkowita urządzenia MONOBELT® jest znacznie zmniejszona i prasy te nie wymagają posadawiania na fundamencie, a wyposażenie w tacę dolną zbierającą filtrat obniża koszty instalacji, gdyż zbędne jest wykonywanie zbiornika filtratu w posadzce pod prasą.


Prasa z zagęszczaczem - Monobelt

Zasada działania prasy filtracyjnej MONOBELT® jest przejrzysta i zawiera wszystkie niezbędne w odwadnianiu etapy. Zagęszczony w zagęszczaczu wstępnym osad podawany jest zsypem na taśmę do Strefy Niskiego Ciśnienia o długości ok. 2,0 m i nachylonej do poziomu pod katem 7o. W strefie tej osad jest równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniającymi. Na końcu Strefy Niskiego Ciśnienia osad dostaje się do Strefy Klinowej, gdzie jest stopniowo ściskany między taśmą ruchomą a okładziną bębna filtracyjnego. Specjalne klinowe osłony boczne zabezpieczają przed wyciskaniem osadu na boki w miarę wzrastającego ciśnienia, co często ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach. Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Strefy Maksymalnego Ciśnienia, której długość wynosi ok. 1,5 m. Osad w tej strefie ściskany jest między przesuwającą się taśmą filtracyjną a okładziną filtracyjną cylindra perforowanego. Przez pewien czas osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił:

 • Siły ściskającej wytwarzanej przez naprężenie taśmy ruchomej. Taśma napinana jest pneumatycznie, z możliwością płynnej regulacji naciągu. Standardowe ciśnienie wynosi 2 bary (2 atm.) do maksymalnie 6 barów (6 atm.).
 • Siły ścinającej powodowanej przez fakt, iż ruch obrotowy cylindra perforowanego napędzanego silnikiem elektrycznym przenoszony jest na ruch posuwisty taśmy poprzez warstwę osadu. Powstające w tej warstwie siły ścinające odgrywają dużą rolę w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdującej się wewnątrz flokuł osadu.
 • Prasy taśmowe MONOBELT® wyposażone są w kompletny system płukania taśmy składający się z dwuwirnikowej pompy, układu filtrowania wody z manometrami oraz systemu dysz płuczących Pro Max®. Zastosowany system zapewnia niskie zużycie wody płuczącej, umożliwia stosowanie ścieku oczyszczonego do płukania taśmy lub, po zastosowaniu specjalnej przystawki podczyszczającej, płukanie wyłącznie filtratem z osadu. Zainstalowanie przystawki podczyszczającej tzw. zespołu odzysku wody płuczącej ZOW-01 umożliwia łatwe pozyskanie filtratu z osadu do płukania taśmy. Rozwiązanie to przynosi największe oszczędności eksploatacyjne, jak również pozwala na pracę prasy niezależnie od dostaw wody wodociągowej czy ścieku oczyszczonego.
  System czujników elektronicznych reguluje naprężenie i ustawienie taśmy oraz kontroluje pracę całego urządzenia, zabezpieczając natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urządzeń w przypadkach awaryjnych i włączenie sygnału alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje również pracą urządzeń współpracujących z prasą.
  Producent oferuje całą gamę tych urządzeń, w tym pompy ślimakowe do osadu i polielektrolitu oraz zespoły ręczne i automatyczne do przygotowywania polielektrolitu.
  Na uwagę zasługuje niezwykle niska energochłonność i niewielka moc zainstalowana w prasach MONOBELT®.
  Urządzenia te jako nieliczne tego rodzaju, produkowane są wyłącznie ze stali nierdzewnych, przez co są całkowicie niepodatne na korozję.


   ZALETY SYSTEMU MONOBELT®


  W STOSUNKU DO ROZWIĄZAŃ TRADYCYJNYCH:

   • 

  nowa opatentowana konstrukcja, znacznie uproszczona,

   • 

  zagęszczacz wstępny bębnowy zespolony z prasą
  - możliwość odwadniania osadów o dużej zawartości wody;

   • 

  zwiększona niezawodność,

   • 

  znacznie łatwiejsza obsługa i konserwacja;

   • 

  niższe koszty eksploatacji i znacznie obniżona energochłonność,

   • 

  taśma nieskończona t.j. bez metalowych łączników - co najmniej 4-krotnie przedłużona trwałość taśmy,

   • 

  znacznie niższa masa własna prasy - nie wymaga fundamentu

   • 

  przystosowanie do płukania filtratem z odwodnionego osadu


  Prasa taśmowo-filtracyjna - Monobelt

   REFERENCJE, REALIZACJE


  Prasy MONOBELT® produkowane w Mediolanie eksportowane są do wielu krajów Europy, Azji i obu Ameryk w tym głównie do USA. Od 1995r. prasy MONOBELT® zaczęto stosować w Polsce, gdzie od początku zdobyły sobie popularność dzięki licznym zaletom i niskim kosztom zakupu i eksploatacji.
  Dobre dopasowanie typoszeregu pras MONOBELT® do potrzeb i oczekiwań polskiego odbiorcy potwierdza lista referencyjna. Do końca 2005r. zainstalowano ten system w ponad 250 oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych w kraju.

  Prasy taśmowe MONOBELT® spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa Unii Europejskiej, o czym świadczy znak CE.
  Prasy MONOBELT® zostały wyróżnione medalem przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie na targach WOD-KAN '98 w Bydgoszczy.

    

  W celu uzyskania informacji o konkretnych lokalizacjach i referencjach
  prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.


  Więcej na temat Monobelt, pras taśmowych oraz odwadnianie osadów znajdą Państwo na naszej nowej stronie internetowej.

    Oczyszczalnie ścieków  
      Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
      Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
    Urządzenie do oczyszczania powietrza  
      Biofiltr BIOWENT  
    Urządzenie do mikrofiltracji  
      Filtr bębnowy SCRUFILTER  
    Dmuchawy typu Roots`a  
      Dmuchawy Robox evolution  
    Urządzenia do odwadniania osadów  
      Workownica DRAIMAD  
      Taśmowa prasa filtracyjna MONOBELT  
      Zagęszczacz bębnowy SCRUDRAIN  
      Stacje polielektrolitu CMP CAP  
      Higienizacja osadów MHiG-03  
      Przenośniki ślimakowe  
    Pompy próżniowe  
      Pompy próżniowe ROBUSCHI