Logo firmy EKOFINN-POLHigienizacja osadów - MHiGenglish version
  
  Strona główna  
  O firmie  
  Produkty  
  Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
  Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a ROBUSCHI  
  Urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD  
  Prasy taśmowe MONOBELT  
  Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01  
  Zagęszczacz osadów SCRUDRAIN  
  System przygotowywania i dozowania polielektrolitu CMP CAP  
  Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03  
  Pompy próżniowe ROBUSCHI  
  Przenosniki ślimakowe  
  Kontakt

  
  Dla projektantów  
  Filmy  

  Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03

Znajdują się Państwo na nieaktualnej już stronie. Najnowsze informację o MHIG znajdują się na nowej stronie www.ekofinn.pl

 PRZEZNACZENIE

Urządzenie MHIG-03 przeznaczone jest do dozowania wapna do odwodnionego osadu i może współpracować z dowolną instalacją składającą się np. z prasy do odwadniania osadów oraz przenośnika ślimakowego transportującego odwodniony osad.
Osad wymieszany z wapnem podczas obrotów przenośnika ulega tzw. higienizacji - niszczone są ew. pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze w wyniku czasowego podniesienia pH (do ok. 12). Higienizowany osad jest bezpieczny w stosowaniu oraz nieuciążliwy dla otoczenia.
Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03 zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP jako wzór przemysłowy.


Dozowanie wapna - MHiG

 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Proponowany zestaw charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku. W skład zestawu do higienizacji osadów wchodzi: zasobnik wapna z komorą opróżniania oraz dozownik wapna. Zasobnik i dozownik są w całości w wykonane ze stali nierdzewnej.
Zasobnik wapna dopełniany jest w trakcie eksploatacji wapnem w workach, dzięki czemu nie zachodzi zbrylanie się wapna charakterystyczne przy jego dłuższym przechowywaniu.

Opróżnianie worków zachodzi w szczelnej komorze górnej (ponad zasobnikiem) w sposób zabezpieczający przed pyleniem na zewnątrz urządzenia.
Dozowanie wapna odbywa się w sposób automatyczny, a dawka wapna może być ustalana w zależności od potrzeb (płynna regulacja dozownika motoreduktorem). Wapno dozowane jest do ślimakowego przenośnika osadu, gdzie w trakcie obrotów ślimaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidłowy zsyp wapna z zasobnika do dozownika zabezpieczony jest elektrowibratorem.

Higienizacja osadów - MHiG

Więcje informacji na temat: MHIG-03 oraz higienizacja osadów znajdą Państwo na nowej stronie firmy.

  Oczyszczalnie ścieków  
    Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
    Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza  
    Biofiltr BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji  
    Filtr bębnowy SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a  
    Dmuchawy Robox evolution  
  Urządzenia do odwadniania osadów  
    Workownica DRAIMAD  
    Taśmowa prasa filtracyjna MONOBELT  
    Zagęszczacz bębnowy SCRUDRAIN  
    Stacje polielektrolitu CMP CAP  
    Higienizacja osadów MHiG-03  
    Przenośniki ślimakowe  
  Pompy próżniowe  
    Pompy próżniowe ROBUSCHI