Logo firmy EKOFINN-POLWypełnienie złoża - Hufoenglish version
  
  Strona główna  
  O firmie  
  Produkty  
  Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
  Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a ROBUSCHI  
  Urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD  
  Prasy taśmowe MONOBELT  
  Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01  
  Zagęszczacz osadów SCRUDRAIN  
  System przygotowywania i dozowania polielektrolitu CMP CAP  
  Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03  
  Pompy próżniowe ROBUSCHI  
  Przenosniki ślimakowe  
  Kontakt

  
  Dla projektantów  
  Filmy  

  Nowoczesne wypełnienia złóż biologicznych Hufo®


Znajdują się Państwo na nieaktualnej już stronie. Najnowsze informację o HUFO znajdują się na nowej stronie www.ekofinn.pl

 INFORMACJE OGÓLNE


DZIAŁANIE

Pompa zraszająca wraz z systemem dysz rozpryskowych rozdeszczowuje ścieki nad powierzchnią złoża. Ścieki przenikając przez złoże są oczyszczane przez mikroorganizmy zasiedlające tzw. błonę biologiczną złoża. Mikroorganizmy rozwijają się w sposób naturalny bez potrzeby zaszczepiania. Rozkładają zanieczyszczenia zawarte w ściekach na produkty nieszkodliwe dla środowiska, głównie wodę i dwutlenek węgla. Obumarłe fragmenty błony biologicznej spłukiwane są do osadnika, zaś na ich miejscu tworzy się nowa błona. Złoże jest napowietrzane w sposób naturalny lub przy pomocy wentylatora. Prawidłowo pracujące złoże biologiczne nie wytwarza hałasu ani zapachów.


Wypełnienie złoża - Hufo

HISTORIA

Wypełnienie HUFO® opracowano i opatentowano w Finlandii, w bliskiej współpracy z Uniwersytetem w Tampere.
Obecnie złoża biologiczne z wypełnieniem HUFO® pracują w ponad 10.000 oczyszczalni w 22 krajach świata. Największe z nich o objętości 50.000 m3 znajduje się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Najczęściej złoża HUFO® spotykane są w oczyszczalniach typu BIOCLERE®. W Polsce wypełnienia HUFO® produkowane są na licencji fińskiej firmy OY EKOFINN AB, Lahti.

ZASTOSOWANIA PODSTAWOWE

 • 

do wymiany starych wypełnień istniejących złóż biologicznych;

 • 

do budowy nowych złóż biologicznych, w tym typu BIOCLERE®.KORZYŚCI Z WYMIANY STARYCH WYPEŁNIEŃ ZŁÓŻ BIOLOGICZNYCH

W kraju istnieje znaczna liczba starych złóż biologicznych, których eksploatacja jest niemożliwa z powodu skolmatowania (zatkania) wypełnienia. Stosowane dawniej wypełnienia z kamienia, żużlu czy koksu były podatne na kolmatację. Nowoczesne wypełnienia sypkie gwarantują bezawaryjną pracę przez cały okres eksploatacji oczyszczalni bez potrzeby wymiany wypełnienia. Zastosowanie wypełnienia HUFO® gwarantuje całkowity brak kolmatacji.
Współczesne rozwiązania techniczne pozwalają na bardzo wysoką redukcję związków biogennych przy zastosowaniu złóż nitryfikacyjnych oraz stopni defosfotacyjnych.
Reaktywowanie i modernizacja wielu oczyszczalni ze starymi złożami jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż budowa nowych obiektów.


 ZALETY


 • 

niewielka masa własna,

 • 

duża powierzchnia czynna,

 • 

doskonała przepuszczalność hydrauliczna,

 • 

trwałość wielu dziesiątek lat

 • 

nie wymienia się w całym okresie eksploatacji,

 • 

nie zatyka się (nie kolmatuje),

 • 

wypełnienie sypkie, nie wymaga układania.

 • 

wysoka redukcja BZT5 (do 95%) i innych wskaźników zanieczyszczeń,


Wypełnienie złoża - Hufo

 • 

niezwykle niskie koszty eksploatacji, statystycznie 70% niższe niż przy osadzie czynnym,

 • 

wysoka niezawodność procesu - pompa i wentylator to jedyne elementy ruchome,

 • 

niskie koszty zakupu.


 PODSTAWOWE PARAMETRY


 • 

kształt: koliste kształtki uformowane z powierzchni stożkowych,

 • 

średnica/wysokość: 180 mm/50 mm,

 • 

powierzchnia czynna: 120 m2/m3,

 • 

wolna przestrzeń: 97%,

 • 

masa własna: 48 kg/m3,

 • 

masa eksploatacyjna: 200 - 400 kg/m3,

 • 

wysokość złoża: 1,0 - 8,0 m,

 • 

siatka denna: 10 x 10 cm,

 • 

obciążenie hydrauliczne: 0,6 - 1,4 m3/m2 h,

 • 

obciążenie BZT5(max): 1,2 kgO2/m3 d,

 • 

max temperatura pracy: 50 oC,

 • 

materiał: polipropylen,

 • 

kolor: czarny.


 EFEKTY DZIAŁANIA


REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ
Wypełnienie złoża - HufoWypełnienie złoża - Hufo

KRZYWA PROJEKTOWA HUFO® 120

Wypełnienie złoża - Hufo

ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Jednym z zastosowań złóż biologicznych HUFO® jest podczyszczanie ścieków w przemyśle spożywczym przed odprowadzeniem do kanalizacji lub przed drugim stopniem oczyszczania.

Wypełnienie złoża - Hufo

INNE ZASTOSOWANIA

W przemyśle chemicznym w procesach absorpcji, destylacji, chłodzenia, nagazowywania cieczy, natleniania wody, odpylania, oczyszczania gazów odlotowych itp.

  Oczyszczalnie ścieków  
    Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
    Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza  
    Biofiltr BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji  
    Filtr bębnowy SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a  
    Dmuchawy Robox evolution  
  Urządzenia do odwadniania osadów  
    Workownica DRAIMAD  
    Taśmowa prasa filtracyjna MONOBELT  
    Zagęszczacz bębnowy SCRUDRAIN  
    Stacje polielektrolitu CMP CAP  
    Higienizacja osadów MHiG-03  
    Przenośniki ślimakowe  
  Pompy próżniowe  
    Pompy próżniowe ROBUSCHI