Logo firmy EKOFINN-POLWorkownica do osadu - Draimadenglish version
  
  Strona główna  
  O firmie  
  Produkty  
  Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
  Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a ROBUSCHI  
  Urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD  
  Prasy taśmowe MONOBELT  
  Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01  
  Zagęszczacz osadów SCRUDRAIN  
  System przygotowywania i dozowania polielektrolitu CMP CAP  
  Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03  
  Pompy próżniowe ROBUSCHI  
  Przenosniki ślimakowe  
  Kontakt

  
  Dla projektantów  
  Filmy  

  Workownica do odwadniania osadów DRAIMAD®


Znajdują się Państwo na nieaktualnej już stronie. Najnowsze informację o DRAIMAD znajdują się na nowej stronie www.ekofinn.pl

 INFORMACJE OGÓLNE


Workownica DRAIMAD® przeznaczona jest do odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz wszelkiego rodzaju osadów przemysłowych.
Zakres stosowania: do 200 kg s.m. osadu/d.
System został opracowany i opatentowany przez firmę TEKNOFANGHI z Mediolanu. Urządzenia DRAIMAD® (zwane popularnie workownicami) produkowane są w Polsce na licencji tej firmy.


Workownica - Draimad

 EFEKTY DZIAŁANIA WORKOWNICY


Workownica do osadu - Draimad

Proces odwadniania osadów zachodzi w workach ze specjalnego tworzywa hydrofobowego TNT.
Worki z tworzywa polipropylenowego zapewniają doskonałą przepuszczalność hydrauliczną i wysoką sprawność zatrzymywania części stałych osadu oraz dzięki właściwościom hydrofobowym zabezpieczają osad przed wnikaniem wody atmosferycznej, umożliwiając ciągłe obniżanie się uwodnienia w trakcie składowania na wolnym powietrzu.
Worki zakłada się na konstrukcję ze stali nierdzewnej, zaprojektowaną w celu racjonalnego rozdziału osadu. Cykl napełniania, odwadniania i dopełniania kontrolowany jest elektronicznie. Przed odwadnianiem osad powinien być zmieszany z domieszką polielektrolitu. W trakcie kilkugodzinnego cyklu pracy, w zależności od rodzaju osadu, jego uwodnienie maleje do wartości 85-80%. Przykładowo jeśli osad zawiera 1% s.m. (99% uwodnienia) jednym urządzeniem (12-workowym) można odwodnić do 20 m3 osadu/d. Zakończenie pierwszej fazy odwodnienia w urządzeniu następuje w czasie 10-24 godz. Następnie worki zawierające ok. 15 kg s.m. i 75-80 kg wody zostają zamknięte, przemieszczone specjalnym wózkiem i złożone na otwartym powietrzu. W trakcie tej drugiej fazy osad w dalszym ciągu zmniejsza swój ciężar i objętość dzięki naturalnemu odparowywaniu. Proces ten jest niezależny od warunków atmosferycznych, gdyż worki z tworzywa hydrofobowego nie pozwalają na wnikanie wody deszczowej. Po składowaniu przez okres 2-3 miesięcy uzyskuje się zawartość suchej masy w granicach 50-70% (t.j. uwodnienie 30-50%).
Przykład: Poddajemy obróbce 1500 kg osadu o uwodnieniu 99%. Po pierwszej fazie procesu w urządzeniu DRAIMAD®, masa osadu spada do 70-80 kg (uwodnienie 80%), a po drugiej fazie (2-3 miesiące) do 30 kg przy uwodnieniu 50%. Redukcja masy jest w tym przypadku 50-krotna.

Odwodniony osad - Draimad  Workownica - Draimad

Odwodniony osad - Draimad  Workownica - Draimad


 BUDOWA


OPIS KONSTRUKCJI

Workownice DRAIMAD® produkowane są seryjnie w wersjach o dwóch, trzech, sześciu i dwunastu workach.
Odwodnienie w urządzeniu (filtrowanie) może być grawitacyjne ze sterowaniem ręcznym lub ze wspomaganiem nadciśnieniem w wersji ze sterowaniem automatycznym.
Pojedyncze urządzenia mogą być łączone szeregowo lub równolegle, co pozwala na rozbudowę systemu w trakcie eksploatacji.
W skład każdego urządzenia wchodzą podstawowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej:

 • 

konstrukcja nośna,

 • 

komora rozdzielająca osad z króćcami do zakładania worków i regulowanymi zamkami do ich szybkiego mocowania,

 • 

ruszt wewnętrzny do podtrzymania worków i ułatwiania ich wymiany za pomocą specjalnego wózka,

 • 

taca dolna do zbierania odcieku.STEROWANIE AUTOMATYCZNE

Automatyczne sterowanie cyklem napełnienia worków umożliwia maksymalne wykorzystanie pojemności worków, przystosowanie programu do charakterystyki osadu, kontrolowanie pracy zewnętrznej pompy osadu i zespołu przygotowania/dozowania polielektrolitu oraz zastosowanie wspomagania nadciśnieniem. Obsługa dzienna 0.5-1 rbg. Urządzenie wyposażone jest w czujniki poziomu osadu w workach, włączniki czasowe do programowania cyklu odwadniania, niezawodny system alarmowy zabezpieczający między innymi przed skutkami pęknięcia worka, co całkowicie chroni przed groźbą zalania pomieszczenia.
Urządzenie wyposażone jest również w pneumatyczny zawór odcinający dopływ osadu uruchamiany automatycznie przez układ sterowania.

WSPOMAGANIE NADCIŚNIENIEM

Polega na naprzemiennym doprowadzeniu odwadnianego osadu i sprężonego powietrza do komory nad workami.
Działanie nadciśnienia przyśpiesza proces filtracji prawie dwukrotnie. Stosować należy zewnętrzne źródło sprężonego powietrza (np. sprężarkę 4-7 atm 25-50 ltr). W urządzeniu DRAIMAD® nadciśnienie redukowane jest do 0.2-0.3 atm.


 ZALETY SYSTEMU


 • 

wysoka efektywność, obniżenie uwodnienia do 30-50%,

 • 

niskie koszty eksploatacji,

 • 

minimalne zużycie energii,

 • 

bardzo mała powierzchnia instalacji,

 • 

duża oszczędność kosztów transportu, masa osadu zmniejszona nawet 60 krotnie,

 • 

zastosowanie zwykłych środków transportu do wywożenia osadów,

 • 

system modularny urządzeń umożliwiający właściwy ich dobór zależnie od ilości osadu oraz pozwalający na rozbudowę poprzez łączenie modułów,

 • 

prosty montaż, nie wymaga specjalnych prac budowlanych,

 • 

czystość, wygoda w trakcie całego procesu,

 • 

nieuciążliwość dla otoczenia,

 • 

duża sprawność i niezawodność działania w każdej porze roku,

 • 

znaczne obniżenie całkowitych kosztów utylizacji osadu,

 • 

możliwość higienizacji osadów mlekiem wapiennym.

Odwodniony osad - Draimad


 REFERENCJE, REALIZACJE


Obecnie w eksploatacji znajduje się ponad 5000 instalacji DRAIMAD® głównie w Europie i USA. W Polsce system ten wykorzystywany jest przez ponad 700 oczyszczalni komunalnych i przemysłowych.

Urządzenia DRAIMAD® spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa Unii Europejskiej, co jest potwierdzone znakiem CE. W Polsce system uzyskał opinię Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (ZPN-723-1/95) oraz Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska nr AT/97-08-0004. System DRAIMAD® nagrodzony został Złotym Medalem na MTE POLEKO '96 w Poznaniu.

Draimad

W celu uzyskania informacji o konkretnych lokalizacjach i referencjach
prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

  Oczyszczalnie ścieków  
    Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
    Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza  
    Biofiltr BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji  
    Filtr bębnowy SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a  
    Dmuchawy Robox evolution  
  Urządzenia do odwadniania osadów  
    Workownica DRAIMAD  
    Taśmowa prasa filtracyjna MONOBELT  
    Zagęszczacz bębnowy SCRUDRAIN  
    Stacje polielektrolitu CMP CAP  
    Higienizacja osadów MHiG-03  
    Przenośniki ślimakowe  
  Pompy próżniowe  
    Pompy próżniowe ROBUSCHI