Logo firmy EKOFINN-POLBiologiczne oczyszczalnie ściekówe - Bioclereenglish version
  
  Strona główna  
  O firmie  
  Produkty  
  Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
  Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a ROBUSCHI  
  Urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD  
  Prasy taśmowe MONOBELT  
  Zespół odzysku wody płuczącej ZOW-01  
  Zagęszczacz osadów SCRUDRAIN  
  System przygotowywania i dozowania polielektrolitu CMP CAP  
  Urządzenie do higienizacji osadów wapnem MHIG-03  
  Pompy próżniowe ROBUSCHI  
  Przenosniki ślimakowe  
  Kontakt

  
  Dla projektantów  
  Filmy  

  Oczyszczalnie BIOCLERE® - biologiczne oczyszczalnie ściekówZnajdują się Państwo na nieaktualnej już stronie. Najnowsze informację o BIOCLERE znajdują się na nowej stronie www.ekofinn.pl

 INFORMACJE OGÓLNE


Typoszereg nowoczesnych oczyszczalni ścieków BIOCLERE® pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków od jednej rodziny do 2000 osób.
Urządzenia BIOCLERE® produkowane są w Polsce na licencji fińskiej.
Proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki HUFO®. Oczyszczalnia BIOCLERE® składa się z osadnika wstępnego, jednego lub dwóch złóż biologicznych oraz stopnia chemicznego, jeśli wymagana jest redukcja związków fosforu. Oczyszczone ścieki z urządzeń BIOCLERE® mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu lub cieków wodnych spełniając wymagania ochrony środowiska.


Biologiczne oczyszczalnie ściekówe - Bioclere

 CECHY OCZYSZCZALNI


Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia ścieków gwarantuje całe lata bezkłopotliwej eksploatacji. Izolacja termiczna obudowy zapewnia niewrażliwość złoża na zmiany temperatury zewnętrznej. Oczyszczalnia jest niezwykle trwała i łatwa w eksploatacji z uwagi na prostą konstrukcję, w której jedynymi ruchomymi częściami są mała pompa i wentylator. Nie ma elementów podatnych na korozję. Oczyszczalnia jest niewrażliwa na zmiany przepływów ścieków w ciągu dnia, jak również na kilkudniowy, całkowity brak ich dopływu. W okresach dłuższego postoju należy oczyszczalnię wyłączyć i włączyć, gdy będzie znowu potrzebna. Zarówno włączanie jak i wyłączanie nie wymaga specjalistycznego nadzoru.


Złoże biologiczne - Bioclere

 ZASTOSOWANIE


 • 

małe osiedla i domy prywatne,

 • 

stacje benzynowe, restauracje, motele,

 • 

wiejskie szkoły, szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia,

 • 

schroniska górskie,

 • 

ośrodki wypoczynkowe, campingi, pensjonaty,

 • 

ścieki sanitarne z zakładów przemysłowych w terenie.


Oczyszczalnia ścieków - Bioclere

 KONSTRUKCJA


Stopień biologiczny

 • 

obudowa złoża - laminat wielowarstwowy zbrojony włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

 • 

wypełnienie złoża - zasypowe, kształtki z polipropylenu HUFO®,

 • 

system zraszania - ciśnieniowy z układem dysz zraszających,

 • 

system wentylacji - mechaniczny - wentylator 25/40/75W,

 • 

studzienka dolna SU pod złożem biologicznym - laminat wielowarstwowy zbrojony włóknem szklanym lub beton.

Oczyszczalnia ścieków - Bioclere

Stopień chemiczny

 • 

obudowa stopnia chemicznego - laminat wielowarstwowy zbrojony włóknem szklanym z warstwą izolacji poliuretanowej,

 • 

wyposażenie: tablica kontrolno-sterująca, oświetlenie, ogrzewanie, pojemnik na koagulant o objętości 60 l, pompa dozująca,

 • 

studzienka dolna SU z tworzywa sztucznego z wyposażeniem wewnętrznym; systemem recyrkulacji osadu, kanałami odprowadzającymi, podestem, mieszadłem oraz miernikiem przepływu na żądanie.


Tablica kontrolno-sterująca
wyłącznik główny, sterowniki, system alarmowy, układ zabezpieczeń elektrycznych, licznik czasu, listwa podłączeniowa.


 GŁÓWNE ZALETY


 • 

konkurencyjna cena i małe koszty montażu;

 • 

niezwykle prosta obsługa, niezawodność działania;

 • 

bardzo małe koszty eksploatacji;

 • 

niewrażliwość na zmiany temperatury, korozję, dobowe wahania ilości ścieków;

 • 

szczelność gwarantująca bezzapachową pracę, nieuciążliwość dla otoczenia,

 • 

system modularny pozwalający na powiększanie złoża w trakcie eksploatacji przez nadbudowę modułów;

 • 

możliwość podłączenia dodatkowych stopni oczyszczania podwyższających stopień usuwania związków biogennych;

 • 

możliwość wykorzystania istniejących zbiorników i szamb;

 • 

możliwość odprowadzenia ścieków oczyszczonych bezpośrednio do otwartych cieków wodnych.


Biologiczne oczyszczalnie ścieków - Bioclere

 REFERENCJE, REALIZACJE


Podczas wielu lat stosowania oczyszczalnie ścieków BIOCLERE® stały się swojego rodzaju rozwiązaniem klasycznym, przytaczanym w podręcznikach i specjalistycznej literaturze, docenianym przez profesjonalistów i szybko zwiększającą się grupę użytkowników, zajmując istotną pozycję wśród sprawdzonych i pewnych technologii służących ochronie środowiska naturalnego.
Ponad 10000 oczyszczalni tego typu pracuje w 22 krajach Europy, Azji i Ameryki, z czego ponad 500 w Polsce.
Wysokie efekty ekologiczne systemu BIOCLERE® potwierdza wiele atestów zagranicznych i krajowych, w tym prestiżowy atest NFS (Narodowej Fundacji Sanitarnej USA) oraz Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska nr AT/2003-08-0043/A1.
Oczyszczalnie BIOCLERE® wyróżnione zostały na Międzynarodowych Targach Ekologicznych Nagrodą Publiczności SUPER- EKO'92 na POLEKO'92 oraz ZŁOTYM MEDALEM na POLEKO '98.

         

Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje oczyszczalni ścieków BIOCLERE® zrealizowanych przy zastosowaniu urządzeń produkcji EKOFINN- POL.


PRZYKŁADY REALIZACJI

Wymysłowice, gm. Strzelno,
woj. kujawsko-pomorskie

Oczyszczalnia ścieków sanitarnych z pomieszczeń
socjalnych załogi firmy SANPLAST;
osadnik wstępny V = 50 m3,
złoże biologiczne BIOCLERE® B280,
złoże biologiczne BIOCLERE® B180,
urządzenie do dozowania chemikaliów.Bioclere

Żołędowo, woj. kujawsko-pomorskie
Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych
z Domu Samotnej Matki;
osadnik wstępny,
złoże biologiczne BIOCLERE® B75.

Bioclere

Subkowy, woj. pomorskie
Oczyszczalnia ścieków sanitarnych
z budynku Szkoły Podstawowej;
osadniki wstępne V = 30 m3 i V = 15 m3,
złoże biologiczne BIOCLERE® B180,
złoże biologiczne BIOCLERE® B75,
stopień chemiczny BIOCLERE® K2,9.

Bioclere

Wyręby Wielkie, gm. Gniew, woj. pomorskie
Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych
z Domu Pomocy Społecznej;
osadnik wstępny Imhoffa,
złoże biologiczne BIOCLERE® B75,
złoże biologiczne BIOCLERE® B45B,
urządzenie do dozowania chemikaliów.

Bioclere

Parchanie, woj. kujawsko-pomorskie
Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych
z Domu Pomocy Społecznej;
osadnik wstępny,
złoże biologiczne BIOCLERE® B150,
złoże biologiczne BIOCLERE® B75,
urządzenie do dozowania chemikaliów.

Bioclere

Klekotki gm. Godkowo, woj. warmińsko-mazurskie
Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych
dla "Hotelu-Młyn" Klekotki;
osadnik wstępny V = 20 m3,
złoże biologiczne BIOCLERE® B95,
złoże biologiczne BIOCLERE® B45B,
urządzenie do dozowania chemikaliów.

Bioclere

Dąbrówka k/Ornety, woj. warmińsko-mazurskie
Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych
osadnik wstępny V = 42 m3,
złoże biologiczne BIOCLERE® B350,
stacja odwadniania osadów DRAIMAD 02BM.

Bioclere

Lovrenc - Słowenia
Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych
osadnik wstępny Imhoffa,
złoże biologiczne BIOCLERE® B415 x 4

Bioclere

Berchtesgaden - Niemcy
Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych ze schroniska górskiego
Wimbachgries-hütte na terenie Parku Narodowego w Alpach
osadnik wstępny,
złoże biologiczne BIOCLERE® B55
złoże biologiczne BIOCLERE® B38

Bioclere
  Oczyszczalnie ścieków  
    Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE  
    Wypełnienia złóż biologicznych HUFO  
  Urządzenie do oczyszczania powietrza  
    Biofiltr BIOWENT  
  Urządzenie do mikrofiltracji  
    Filtr bębnowy SCRUFILTER  
  Dmuchawy typu Roots`a  
    Dmuchawy Robox evolution  
  Urządzenia do odwadniania osadów  
    Workownica DRAIMAD  
    Taśmowa prasa filtracyjna MONOBELT  
    Zagęszczacz bębnowy SCRUDRAIN  
    Stacje polielektrolitu CMP CAP  
    Higienizacja osadów MHiG-03  
    Przenośniki ślimakowe  
  Pompy próżniowe  
    Pompy próżniowe ROBUSCHI